Bli medlem av JMRK

Vi benytter KlubbAdmin til administrasjon av medlemmer. KlubbAdmin er idrettens løsning for medlemsadministrasjon. Fordelen med dette er blant annet at systemet er tett integrert med idrettens øvrige systemer (Min idrett, SportsAdmin, Online betaling) og den nasjonale idrettsdatabasen.

For å melde deg inn i JMRK logger du på «Min idrett» med vanlig brukernavn og passord. Under «Medlemskap» søker du opp Jarlsberg og Melsom Rideklubb og sender en søknad om medlemskap.

https://minidrett.nif.no/

Er du allerede medlem, men har problemer med å finne faktura i minidrett?

Vi skal forsøke å gi dere løsningen på noe av det som kan ha oppstått.

1. Finner ikke kravet på MinIdrett

Dette er i følge support mest sannsynlig fordi du har to oppføringer i MinIdrett uten at du er klar over det.

Er du en del av et familimedlemskap kan innbetalingen ligge på noen andre i familien.

Søke opp, enten deg selv for å se om du ligger to ganger, eller andre i familien din, under ”Legg til familie”.

Når du har fått lagt til din dublett eller lagt til familiemedlemmer kan du se om det ligger en innbetaling og venter på en av disse.

Dersom du finner en dublett av deg selv kan du gi beskjed til medlemsservice@jmrk.no, så kan vi slå sammen dine to oppføringer. Da legger systemet sammen alle innbetalte kontingenter og lisenser på den ene brukeren.

Hvis ikke dette fungerer kan du kontakte support på support@idrettsforbundet.no eller ring 03615.

Hvis dere ikke får løst saken er en siste utvei at du sender en forespørsel om medlemskap til JMRK via MinIdrett. Når søknaden er godkjent vil du få en dublett der kravet om kontingenten ligger. Når den er betalt kan du be oss slå sammen oppføringene dine.

2. Du har betalt på eget initiativ til klubbens kontonr via nettbank

Noen har vært så pliktoppfyllende at de har betalt inn kontingenten rett til klubbens konto uten at vi har sendt krav. Det er prisverdig, men dere vil motta purringer fordi innbetalingen ikke er registrert i MinIdrett.

Vi har snakket med support og løsningen på dette er at klubben må betale kontingenten som er generert av systemet. Det skal vi ordne opp i så snart vi kan.

3. Du har fått status ”passivt medlem” eller en annen status som ikke er korrekt

Ikke betal kravet dersom status ikke er korrekt. Da må vi gå inn og endre medlemsstatus og sende nytt krav. Hvis dette er din utfordring må du kontakte medlemsservice@jmrk.no.

Har du spørsmål angående innmelding i klubben kan du ta kontakt på medlemsservice@jmrk.no

Med vennlig hilsen

Jarlsberg og Melsom Rideklubb