For medlemmer

Her finner dere forskjellige dokumenter vi håper kan være interessante og nyttige.

Klubbhåndboken:

Denne bør alle medlemmer lese. Klubbhåndboken vedtas av styret slik at den enkelt kan endres gjennom året ved behov.

Klubbhåndbok 2016

Stevnehåndbok – for arrangører og dugnadsarbeidere:

Dette er ment som et hjelpemiddel for alle som er involvert i vår stevneavvikling. Det er første gang klubben har et slikt dokument så det kan godt være det vil endre seg litt underveis. Lurer du på hva de forskjellige arbeidsoppgavene på stevnet går ut på? Da finner du opplysninger om det her.

Stevnehåndbok

For nye ryttere:

Stevneveileder for debutanter