Lover og Mandater

Loven vedtatt på årsmøtet er nå godkjent av idrettskretsen.

Lov JMRK