Kontakt oss

Jarlsberg og Melsom Rideklubb

Bankkonto: 2470.14.23549

E-post: styret@jmrk.no

Utlegg/fakturaer skal sendes til kasserer Birte Bakken på faktura@jmrk.no

 

Leder sprangkomite: Terje Olsen-Nalum (Mob: 91322126) - terje@stallt.no

Leder Mounted Games: Inga Daler (Mob: 41128113) - inga.daler@hotmail.com

Grønt kort og lisenshenvendelser: Heidi Holthe - heidi.holthe@hotmail.com

Medlemskap, overganger og utmelding: Finn Rune Kristiansen - frk@4service.no